Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2015

happinesswillfindme
... kiedyś mieliśmy przecież jeden plan ...wspólną cząstkę tej samej całości.
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
5888 bac9

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viagoby goby
happinesswillfindme
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę?
— Tove Jansson
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaresort resort
happinesswillfindme
4383 2189
Reposted fromretaliate retaliate viaresort resort

March 14 2015

happinesswillfindme
Na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie..
— Nicholas Sparks, I wciąż ją kocham

March 13 2015

happinesswillfindme
Chciałem tylko trzymać Cię w moich ramionach.
— muse - starlight
Reposted fromevanescence evanescence viacytaty cytaty

March 10 2015

happinesswillfindme
3934 67ab
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd viabomdia bomdia
happinesswillfindme
happinesswillfindme
2580 bcbf
Reposted fromdarthsadic darthsadic viabomdia bomdia
happinesswillfindme

2015
pora przemeblować
sobie psychikę

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viabomdia bomdia
happinesswillfindme
Czasem mi Ciebie brakuje. Tak mniej więcej codziennie
Reposted fromabstrakcja abstrakcja viabomdia bomdia
happinesswillfindme
I zapewne będzie tak, że kiedy ja sobie wszystko poukładam, to wtedy się zjawisz
— a ja nie będę wiedziała co robić
Reposted fromalwayslost alwayslost viabomdia bomdia
happinesswillfindme
Gdy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają. Jednak często patrzymy tak długo i z takim żalem na te zamknięte drzwi, że nie widzimy tych, które się dla nas otworzyły.
— Alexander Graham Bell
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viagoby goby

March 04 2015

happinesswillfindme
6930 053f
Reposted fromtwice twice viafollow-me follow-me
8441 9c8b
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viagoby goby

February 24 2015

happinesswillfindme
Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami
— B.Tyszkiewicz
5084 8518
happinesswillfindme
7873 0509
happinesswillfindme
6231 fa37 1000
Reposted fromLeWho LeWho viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl